GESCHIEDENIS DE KLOK

Geschiedenis van het gebouw

In 1875 werd de Openbare Lagere School in Kinderdijk in gebruik genomen. Met deze ingebruikname begint de geschiedenis van een gebouw wat in haar bestaan vele bestemmingen zou krijgen.

626a3568def69f1832148ccb9e27278e_f94.jpg

Schoolfoto van de openbare school voor het middengedeelte van het gebouw aan de Molenstraat in 1913. Geheel links achter staat meester Streefland, uiterst rechts staat het schoolhoofd juffrouw van Vliet.
Echte klassenfoto's werden niet gemaakt alleen kinderen van ouders die een foto konden betalen.

school_1935.jpg

School met de Klok in de jaren 20 van de vorige eeuw aan de Molenstraat. Het gebouw is nog steeds in gebruik als school, echter in het jaar 1935 zal de openbare school beëindigd worden. De hier nog bestaande bebouwing naast de school werd ten behoeve van de dijkverzwaring in de loop van de tijd afgebroken.

blusmateriaal.jpg

Dat dit gebouw vanaf het begin een openbare functie heeft gehad blijkt uit het feit dat op 14 februari 1885 de Kinderdijkse IJsclub 'Ons Genoegen' werd opgericht.

Naast de school waar later de Schansweg aangelegd zou worden, werd in 1899 een spuithuis gebouwd waarin het blusmateriaal opgeslagen was om brand in Kinderdijk te kunnen bedwingen.

verbouwing_begin_1900.jpg

In het begin van de 20e eeuw was er blijkbaar een noodzaak ontstaan om het schoolgebouw te gaan verbouwen of het uit te breiden, in ieder geval werd de voorgevel grondig veranderd. De 2 ingangsportalen weerszijde van het gebouw werden gesloopt en in het midden van het gebouw werd een puntgevel aangebracht met daarin de klok die het gebouw de rest van haar bestaan haar naam zou gaan geven, eerst School met de Klok, later Wachtlokaal De Klok, weer later Café De Klok en nog weer,later Partycentrum De klok. Deze verbouwing heeft tussen de jaren 1906 en 1914 plaatsgevonden. Onder de ingangsportalen bevonden zich kelders, de kelder aan de Schanswegzijde werd bij de restauratie van de voorgevel in de jaren 90 van de 20e eeuw teruggevonden.

school_1935.jpg

In de jaren 30 van die 20e eeuw bleek dat de vraag naar openbaar onderwijs in Kinderdijk steeds minder geworden te zijn want in 1935 werd deze openbare school gesloten. Boze tongen beweerden in die tijd dat hier op aan gestuurd was om de christelijke School in het Elshout van extra leerlingen te voorzien. Het schoolgebouw was toen haar eigenlijke bestemming kwijt.

45901b709aeff56beb51b6ac713bcfa8_f99.jpg6106136f4e38522fcd8df66a9d731f16_f93.jpg

De gemeentesecretarie van de gemeente Nieuw Lekkerland was in Kinderdijk gevestigd, namelijk in de voormalige burgemeesterswoning het hedendaagse molenstraat 172. Bij het vrijkomen van de lokalen in het School met de Klok werd de mogelijkheid aangegrepen om de gemeentesecretarie daar onder te brengen. Misschien is het vanaf die tijd gebruikelijk geworden om in School met de Klok het stemburo voor kinderdijk in te richten.

In de 2e wereldoorlog werden in 1943 Duitse Militairen in School met de Klok ingekwartierd. Omdat in het einde van deze oorlog overal gebrek aan eten ontstond werden er op diverse plaatsen gaarkeukens ingericht. Ook in Kinderdijk werd er in School met de Klok een zogenaamde Centrale Keuken ingericht in 1944.

Daar konden de bewoners van Kinderdijk hun dagelijkse prakje halen. De soep uit de culinaire instelling werd later beroemd om de blauw zwarte bonken die daarin dreven. In augustus 1945 werd deze centrale keuken gesloten.

Na de 2e wereldoorlog werd een aanzet gegeven voor de horeca bestemming die het voormalige schoolgebouw in de rest van de 20e eeuw zou blijven houden.

wachtlokaal.jpg

In 1947 werd er in een lokaal van School met de Klok als wachtlokaal voor de bus ingericht, dat werd beheerd door de heer Stuurman. Dit beheer werd in het jaar daarop overgenomen door de heer Molenaar. Weer later werd het wachtlokaal, inmiddels wachtlokaal de Klok geheten, overgenomen door mevrouw Kroon die later door de klanten Tante Nel genoemd zou worden. In juni 1969 gaat mevrouw Kroon een vennootschap aan met de heer H. Stam. Toen mevrouw Kroon in 1971 overleed, ging de heer Stam alleen verder.

Buiten de horeca geschiedenis van het gebouw werden er in School met de Klok nog andere activiteiten gehouden, want in mei 1950 werd er een Middenstandsbeurs gehouden onder de wervende naam MILKA.

villa_jan-v.jpg

De Kinderdijkse kleuters waren al jarenlang ondergebracht in de villa van Jan V. op de werf. Echter, de scheepswerf besloot de villa te gaan slopen. Daarom werd er in 1962 de Christelijke kleuterschool ondergebracht in het westelijke lokaal in School met de Klok. Daardoor kreeg het gebouw weer een gedeeltelijke onderwijsbestemming.

Ook zijn er in die jaren een kledingatelier EMKA geheten in het gebouw gevestigd. In 1968 breidt deze firma zich uit in School met de Klok en zij bevond zich in de achtervleugel. In 1977 werd er door deze firma gestopt met haar activiteiten.

kledingatelier_emka.jpg

Jarenlang had Kinderdijk een eigen brandweerkorps, die hun brandweerwagen hadden gestald onder in het gebouw de Klok. Maar zoals met veel dingen in Kinderdijk werd dit korps in 1974 opgeheven en de brandweerwagen verdween.

Al vanaf 1970 bevond zich op Molenstraat 220-218-216 discotheek Exciting. In 1975 besloten 2 bestuursleden van deze discotheek de neven Koolmees om voor zich zelf te gaan beginnen. Zij hadden het oog laten vallen op het wachtlokaal de Klok. Zij kwamen met de heer H. Stam overeen dat zij het wachtlokaal zouden overnemen om daar een nieuwe discotheek te gaan beginnen. De heer Stam zou dan in loondienst gaan komen. Na een langdurige verbouwing werd het wachtlokaal omgetoverd in het nieuwe Exciting. Deze discotheek was overdag als café geopend.

0cdb9b444352fa937f8a5814afcbfd54_f189.jpg

In de beginjaren van de nieuwe Discotheek Exciting in het gebouw de Klok waren er conflicten met de gemeente Nieuw Lekkerland over wanneer men open mocht zijn en tot hoe laat. Omdat de gemeente eigenaar van het gebouw de Klok was, waren er regels opgesteld waarin gesteld werd dat men op zondagen en Christelijke feestdagen niet open mocht zijn. Ook waren er klachten over geluidshinder.

De combinatie van discotheek en café in een ruimte werd uiteindelijk niet als ideaal beschouwd en men ging over om de discotheek in de onderverdieping onder te brengen. Het café bleef in de ruimte van het voormalige wachtlokaal. In 1981 was deze nieuwe zaak gereed en werd in gebruik genomen. Ook werd er voor dit nieuwe café een terras ingericht. Omdat er na deze verbouwing nog ruimte over was, werd er voor de Kinderdijkse ouderen in deze ruimte een conversatiekamer ingericht die later het Klokhuis zou heten.

Omdat de heren Koolmees de smaak te pakken kregen, werd er in de achtervleugel van het gebouw een zaal ingericht voor bruiloften en verenigingsactiviteiten. Later zou de Spaanse vereniging daar haar bijeenkomsten gaan houden. Ook werden in deze zaal de openbare vergaderingen van de coördinatie commissie dijkverzwaring gehouden.

Het jaar 1990 was voor de uitbaters van Cafe de Klok en Exciting een gedenkwaardig jaar, want zij werden in de gelegenheid gesteld om het gehele gebouw de Klok van de gemeente te kopen. Zij lieten deze kans niet aan zich voorbij gaan.

Al jaren had de begrafenisondernemer Stam, die ruimte die tot 1983 als kleuterschool werd gebruikt, als bergplaats in zijn beheer gehad. Het was een bijzondere combinatie, aan de ene kant cafe en discotheek en aan de andere kant waren er doodskisten opgeslagen.

Mede door de overname door de heren Koolmees van het gebouw de Klok werd aan deze bizarre situatie een einde gemaakt.

a77fc26399a2e4efa34828ae9585c2a8_f190.jpg

Iets nieuws was, dat er voor de lokale omroep van Nieuw-Lekkerland Klokradio geheten, in het gebouw de Klok een radiostudio ingericht.

Om aan al die activiteiten ruimte te geven werd het gebouw nogmaals grondig verbouwd. Op 15 december 1990 werd het geheel vernieuwde café heropend. Later werd deze verbouwing gecompleteerd met de aanleg van een nieuw terras. Omdat er aan de westzijde van het gebouw nog ruimte over was, werd daar in 1991 de kadoshop rika de Groot geopend.

Doordat het postkantoor in Kinderdijk werd gesloten, kon mevrouw de Groot een postagentschap in haar winkel runnen. Zij startte met het postagentschap in 1992. In datzelfde jaar werd Discotheek Exciting nogmaals grondig verbouwd.

In 1993 verhuisde de lokale omroep Klokradio naar een ander onderkomen in Nieuw-Lekkerland. In 1996 besloten de toenmalige eigenaren de heren Koolmees en van der Schoor om het Klokcomplex te gaan verkopen. Twee bestuursleden van de Lekkerlandse Discotheek Colorado de heer Klomp en de Waard toonden interesse. In 1997 is de overname een feit. De nieuwe eigenaars herdopen de discotheek Exciting in The Dance Factory.
Ook introduceerden zij iets nieuws in Kinderdijk, een zogenaamde borrelbus. Een soort eigen vervoer voor discoklanten. Ook openden zij een Classic café voor oudere jongeren.

In 1998 besluit mevrouw de Groot te stoppen met de souvenir en kadoshop en postagentschap. Zij deed haar zaak over aan mevrouw Heystek, die deze zaak voortzette onder de naam 'Dekenkist'.

In het jaar 2000 kon het feit gevierd worden dat het gebouw de Klok 125 jaar bestond.

De disco sloot zijn deuren op 30-12-2006 wegens te weinig bezoekers. Daarop besloten Dhr. de Waard en Dhr. Klomp om de zaak te verkopen aan een investeringsmaatschappij uit Gorinchem en een nieuwe exploitant werd gezocht. Dhr. Arno Boom en Dhr. Klomp richten een BV op onder de naam KlompenBoom. Vanaf april 2007 werd het door de bovengenoemde opnieuw geëxploiteerd. Het Klok huis werd opgeknapt en bij het café getrokken, daar werden de 2 pooltafels geplaatst en het vrijgekomen deel van het café werd als grand café / restaurant ingericht.

De twee zalen van de disco werden verbouwd tot partyzalen, respectievelijk de Franse zaal en de wijnkelder.

Op 07-07-2007 stopte de winkel en het TNT service punt. Deze ruimte werd gebruikt voor fietsverhuur. In 2008 werd het terras uitgebreid tot 100 zitplaatsen.

Op 1-3-2011 Is de zaak overgenomen door Arnold Boulonois, Frieda Boulonois en Arno Boom, Intern zijn diversen zaken aangepast en verbeterd, de keuken was hier een groot onderdeel van.

Ook is er weer verbouwd in de Discotheek, 1 oktober 2011 zijn de deuren open gegaan onder de naam CLUB GAGA en werd een groot succes.

In de jaren daaropvolgend daalde bezoekers aantallen van het succesvolle CLUB GAGA,
de oorzaak, d.m.v. aanpassingen in de wet v.w.b. het rokers en alcohol beleid, met name de aangepaste de leeftijd grens van schenken alcohol, waardoor de doelgroep verdween van de discotheek

de Club werd nog verhuurd voor diverse feesten, bedrijfsfeesten,

Na een renovatie, aanpassing van de beneden entree, Discotheek zaal en Franse zaal in dec 2017/jan 2018
heeft de oude Club Gaga een nieuwe bestemming gekregen, 
KLOKROCK CAFÉ KINDERDIJK, hier kunnen diverse (rock) bands hun muzikale kunsten laten horen 

en heeft de Franse zaal een mooie entree met nieuw (aangepast invalide) sanitair,  
de oude ramen zijn weer in ere hersteld, kortom nog beter geschikt voor ontvangst van de gasten

In 2019 heeft er een kleine aanpassing plaats gevonden v.w.b. de samenstelling van de eigenaren, Arno Boom is in dit jaar uitgetreden als vennoot, zo dat Arnold Boulonois en Frieda Boulonois samen als eigenaren zijn overgebleven.

eb8798724a23d31f61a96c88a67bad79_f191.JPG

Direct offerte aanvragen?